SBM – OBLASTI POUŽITÍ

ČIŠTĚNÍ SOLÁRNÍHO PARKU

Zejména solární parky podél dálnic, železničních tratí a letišť jsou silně znečištěné vířením prachu, otěrem pryže, brzdným prachem a výfukovými emisemi. Tyto nečistoty se usazují na solárních modulech a v nejhorším případě se dokonce vpálí do skla, což vede ke ztrátě výnosu.

PTAČÍ TRUS

Modul může být ptačím trusem tak vážně poškozen, že již nemůže vyrábět elektřinu. Je proto nutné pravidelně zbavovat váš solární systém ptačího trusu, aby si dlouhodobě udržel ideální hodnoty a zajistil optimální výnos.

SNÍH A LED

Méně hodin slunečního svitu a zakrytí fotovoltaického systému sněhem výrazně sníží váš výnos. Sníh navíc může během dne rozmrzat a vytvořit vrstvu ledu, kterou lze jen těžko odstranit.

USAZENINY ČPAVKU

Usazeniny čpavku mohou způsobit značné ztráty na výnosu.

Čím později pak komplexní odstranění čpavku provedete, tím větší hrozbu představují usazeniny čpavku na solárních článcích. Po určité době se vytvoří odolný a mastný film, který lze odstranit pouze účinným mechanickým čištěním.

PÍSEK

Zejména pokud jsou solární moduly viditelně zasaženy nečistotami, prachem nebo pískem, měli byste vždy rychle reagovat a nechat písek z FV systémů odstranit. V opačném případě se vystavujete riziku značných ztrát na výnosech. Ideální je zde kombinace mokrého a chemického čištění.

ČIŠTĚNÍ STŘECH

Čisticí systém lze snadno namontovat na obratný teleskopický nakladač, který umístí čisticí zařízení přímo na správné místo. Kvalitní kartáče se pak díky použití hydrauliky dostanou i do nejvyšších míst střech.